Комунальний заклад освіти "Середня загальноосвітня школа № 96" Дніпровської міської ради, Новокодацький район, м.Дніпро

 

Розклад уроків

 

 

2 0 2 1  -  2 0 2 2  н. р.

 

 

Розклад уроків початкової школи

 

 

 

1-А "Інтелект України"

 

№ уроку

Понеділок

Вівторок

Середа

Четвер

Пятниця

1

Я пізнаю світ

Я пізнаю світ

Я пізнаю світ

Читання

Класна година

2

Читання

Фіз. культура

Я пізнаю світ

Математика

Читання

3

Математика

Математика

Фізична культура

Письмо

Англійська мова/Українська мова

4

Я пізнаю світ (Письмо)

Читання

Англійська мова/Українська мова

Я пізнаю світ

Англійська мова/Українська мова

5

Англійська мова/Українська мова

Мистецтво Англійська мова/Українська мова

Я пізнаю світ

Математика

6 Англійська мова/Українська мова        

1-Б

 

№ уроку

Понеділок

Вівторок

Середа

Четвер

Пятниця

1

Я досліджую світ

Читання

Я досліджую світ

Читання

Классна година

2

Математика

Математика

Математика

Письмо

Я досліджую світ

3

Англійська мова

Письмо

Англ.мова

Україна - єдина країна

Математика

4

Фізична культура

Музика

Читання

Фізична культура

Письмо

5

Читання/Письмо ОТМ Фізична культура

Трудове навчання

Фізична культура

1-В

 

№ уроку

Понеділок

Вівторок

Середа

Четвер

Пятниця

1

Я досліджую світ (Читання)

Я досліджую світ

Читання

Читання

Классна година

2

Англійська мова

Фізична культура

Англійська мова

Математика

Я досліджую світ

3

Музика

Математика

Фізична культура

Письмо

Математика

4

Фізична культура

Письмо

Математика

Трудове навчання

Письмо

5

Письмо

Читання

Україна - єдина країна

 

Мистецтво

1-Г

 

№ уроку

Понеділок

Вівторок

Середа

Четвер

Пятниця

1

Я досліджую світ

Навчання грамоти

Навчання грамоти

Природознавство

Виховна година

2

Математика

Математика

Математика

Навчання грамоти/

Письмо

Фізична культура

3

Читання/Письмо

Англійська мова

Письмо

ОТМ

Основи здоров’я

4

ОТМ

Письмо

Фізична культура

Україна - єдина країна

Математика

5

Фізична культура

Фізична культура

Природознавство

 

Трудове навчання

2-А "Інтелект України"

 

№ уроку

Понеділок

Вівторок

Середа

Четвер

Пятниця

1

Читання

Читання Читання/Українська мова Інформатика

Класна година

2

Математика

Математика

Фізична культура 

Еврика

Читання

3

Навчаємося разом

Англійська мова/Українська мова

Математика

Фізична культура

Англійська мова/

Українська мова

4

Людина і світ

Англійська мова/Українська мова

Людина і світ

Навчаємося разом

Англійська мова/

Українська мова

5

Англійська мова/

Українська мова

Фізична культура

ОТМ

Трудове навчання/Основи здоров'я

Математика

6

Англійська мова/

Українська мова

 

Українська мова

 

 

2-Б

 

№ уроку

Понеділок

Вівторок

Середа

Четвер

Пятниця

1

Природознавство

Українська мова

Українська мова

Фізична культура

Класна година

2

Математика

Математика

Математика

Інформатика

Математика

3

Фізична культура

Англійська мова

Музика

Англійська мова

Фізична культура

4

Українська мова

Читання

Читання

Природознавство

Українська мова

5

ОТМ

Трудове навчання

Логіка

Основи здоров’я

Читання

6

 

 

 

 

Україна - єдина країна

2-В "Інтелект України"

 

№ уроку

Понеділок

Вівторок

Середа

Четвер

Пятниця

1

Читання

Читання

Англійська мова

Логіка

Класна година

2

Математика

Математика

Математика

Музичне мистецтво

Україна - єдина країна

3

Укр. мова

Укр. мова

Укр. мова

Інформатика

Математика

4

Англійська мова

Фізична культура

Читання

Природознавство

Фізична культура

5

Природознавство

ОТМ

Труд.навчання

Фізична культура

Англійська мова

6

 

 

 

 

Основи здоров’я

2-Г

 

№ уроку

Понеділок

Вівторок

Середа

Четвер

Пятниця

1

Читання

Читання

Читання

Математика

Класна година

2

Математика

Математика

Англійська мова

Фізична культура

Україна - єдина країна

3

Англійська мова

Українська мова

Математика

Музика

Фізична культура

4

Українська мова

ОТМ

Українська мова

Інформатика

Українська мова

5

Фізична культура

Українська мова

Трудове навчання

Природознавство

Природознавство

6

 

Основи здоров'я

 

 

 

 

 

3-А "Інтелект України"

 

№ уроку

Понеділок

Вівторок

Середа

Четвер

Пятниця

1

Читання

Читання/

Укр. мова

Читання

Укр. мова/

Англ. мова

Класна година

2

Математика

Математика

Фіз.культура

Укр. мова/

Англ. мова

Людина і світ

3

Навчаємося разом

Евріка

Математика

Людина і світ

Укр. мова/

Англ. мова

4

Укр. мова/

Англ. мова

Інформатика

Труд. навчання/

Осн. здоров'я

Читання

Укр. мова/

Англ. мова

5

Укр. мова/

Англ. мова

Фіз. культура

Навчаємося разом

Мистецтво

Математика

6

 

Людина і світ

Укр. мова (І)/

Укр. мова (ІІ)

 

Фіз.культура

3-Б "Інтелект України"

 

№ уроку

Понеділок

Вівторок

Середа

Четвер

Пятниця

1

Читання

Укр. мова

Читання

Англ. мова

Класна година

2

Укр. мова

Математика

Укр. мова

Читання

Муз. мистецтво

3

Математика

Інформатика

Математика

Природознавство

Фіз. культура

4

Фіз. культура

Природознавство

Осн.здоров'я

Я у світі

Математика

5

Труд.навчання

Англ.мова

Фіз. культура

ОТМ

Укр. мова

6

Україна - єдина країна

 

 

 

Логіка

3-В

 

№ уроку

Понеділок

Вівторок

Середа

Четвер

Пятниця

1

Фіз. культура

Фіз. культура

Читання

Я у світі

Класна година

2

Укр. мова

Інформатика

Укр. мова

Англ. мова

 Природознавство

3

Читання

Укр. мова

Математика

Осн. здоров'я

Укр. мова

4

Математика

Математика

Природознавство

Фіз. культура

Математика

5

Логіка

Читання

Музика

Трудове навчання

Англ. мова

6

Україна - єдина країна

 

 

 

ОТМ

3-Г

 

№ уроку

Понеділок

Вівторок

Середа

Четвер

Пятниця

1

Англ. мова

Природознавство

Англ. мова

Математика

Класна година/Читання

2

Математика

Математика

Читання

Фіз. культура

Математика

3

Фіз. культура

Читання

Осн. здоров’я

Муз. мистецтво

Фіз. культура

4

Інформатика

Укр. мова

Укр. мова

Укр. мова

Фіз. культура

5

ОТМ

Логіка

Я у світі

Природознавство

Укр. мова

6

Україна - єдина країна

 

 

 

Труд. навчання

3-Д

 

№ уроку

Понеділок

Вівторок

Середа

Четвер

Пятниця

1

Фіз. культура

Читання

Читання

Я у світі

Класна година

2

Укр. мова

Інформатика

Математика

Укр. мова

Музика

3

Математика

Математика

Укр. мова

Фіз. культура

Укр. мова

4

ОТМ

Природознавство

Осн. здоров'я

Математика

Фіз. культура

5

Природознавство

 

Англ. мова

Труд. навчання

Англ. мова

6

Україна - єдина країна

 

 

 

 

4-А "Інтелект України"

 

№ уроку

Понеділок

Вівторок

Середа

Четвер

Пятниця

1

Читання

Читання

Читання

Фіз. культура

Англ. мова

2

Англ. мова/ Укр. мова

Математика

Математика

Читання/Укр. мова (І гр.)

Англ. мова/ Укр. мова

3

Математика

Еврика

Навчаємося разом

Людина і світ

Англ. мова/ Укр. мова

4

Людина і світ

Англ.мова/Укр. мова

Мистецтво

Труд. навчання/Осн. здоров'я

Математика

5

Англ. мова/ Укр. мова

Англ.мова/Укр. мова

Англ. мова/ Укр. мова

Укр. мова (ІІ гр.)

Людина і світ

6

Англ. мова (і гр.)

Фіз. культура

Англ. мова/ Укр. мова

 

 

4-Б

 

№ уроку

Понеділок

Вівторок

Середа

Четвер

Пятниця

1

Фіз.культура

Читання

ОТМ

Читання

Читання

2

Математика

Математика

Математика

Укр. мова

 

Інформатика

3

Природознавство

Укр. мова

Фіз. культура

Фіз. культура

Математика

4

Осн. здоров'я

Я у свті

Англ. мова

Муз. мистецтво

Україна - єдина країна

5

Укр. мова

Труд. навчання

Логіка

Природознавство

Англ. мова

6

 

 

Укр. мова

 

 

4-В

 

№ уроку

Понеділок

Вівторок

Середа

Четвер

Пятниця

1

Читання

Читання

Я у світі

Читання

Осн. здоров'я

2

Укр. мова

Математика

Математика

Муз. мистецтво

Математика

3

Математика

Укр. мова

Англ. мова

Англ. мова

Укр. мова

4

ОТМ

Природознавство

Укр. мова

Природознавство

Труд. навчання

5

 

Фіз.культура

Інформатика

Фіз. культура

Фіз. культура

6

 

 

 

 

 

4-Г

 

№ уроку

Понеділок

Вівторок

Середа

Четвер

Пятниця

1

Укр. мова

Осн. здоров'я

Укр. мова

Природознавство

Укр. мова

2

Фіз. культура

Укр. мова

Математика

Читання

Математика

3

Математика

Продознавство

Муз. мистецтво

ОТМ

Фіз. культура

4

Читання

Математика

Англ. мова

Англ. мова

Читання

5

Я у світі

Інформатика

Фіз. культура

Логіка

Труд. навчання

6

Україна - єдина країна

 

 

 

 


 

Розклад уроків основної школи

 

 

5-А "Інтелект України"

 

уроку

Понеділок

Вівторок Середа Четвер

Пятниця

1

Укр. література Укр. мова/Англ. мова Физ. культура Укр. мова (І)/Укр. мова (ІІ) Виховна година

2

Мистецтво Англ. мова/Укр. мова Історія України Физ.культура Математика

3

Фіз. культура Укр. мова/Англ. мова Навчаємося разом Укр. мова/Англ. мова Природознавство

4

Математика Англ. мова/Укр. мова Математика Англ. мова/Укр. мова Еврика

5

Зарубіжна література Математика Зарубіжна література Англ. мова/Інформатика Англ.мова/Праця

6

Природознавство Навчаємося разом Природознавство Інформатика/Англ. мова Праця/Англ.мова
7 Еврика Осн. здоров’я     Фіз. культура

5-Б

 

уроку
Понеділок Вівторок Середа Четвер Пятниця
1 ОТМ Фіз. культура Укр. мова Природознавство Виховна година
2 Математика Математика Укр. література Математика Математика
3 Природознавство Укр. мова Осн. здоров’я Укр. мова Праця
4 Зарубіжна література Англ. мова Зарубіжна література Історія України Праця
5 Українознавство Англ. мова Англ. мова Інформатика Укр. мова
6 Фіз. культура

Укр. мова/Історія р.к.

Фіз.культура Муз. мистецтво Математика (інд.)
7          

5-В

 

уроку
Понеділок Вівторок Середа Четвер Пятниця
1 Англ. мова Англ. мова Праця Зарубіжна література Виховна година
2 Физ.культура Англ. мова Праця Укр. мова Українознавство
3 Математика Математика Укр.мова Математика Математика
4 Природознавство Укр. мова Зарубіжна література Фіз. культура Інформатика
5 Осн. здоров’я Укр. література ОТМ Укр. мова/Історія р.к. Зарубіжна література
6 Укр. література Музика Осн. здоров’я Математика (інд.) Фіз.культура
7         Історія

5-Г

 

уроку
Понеділок Вівторок Середа Четвер Пятниця
1 Физ.культура Англ. мова Зарубіжна література Математика Виховна година
2 Інформатика Англ. мова Укр. мова Укр. мова Математика
3 Укр. мова Математика Праця Українознавство Природознавство
4 Укр. література Зарубіжна література Праця Українська література Англ. мова
5 Математика ОТМ Природознавство Фіз. культура Фіз. культура
6 Осн. здоров'я Зарубіжна література (к)   Історія України Укр. мова/Історія
7   Музика      

6-А

 

уроку
Понеділок Вівторок Середа Четвер Пятниця
1 Труд.навчання Географія Укр. мова Физ.культура Виховна година
2 Труд.навчання Осн. здоров’я Математика Математика Укр. мова
3 Інформатика Зарубіжна література Математика Математика ОТМ
4 Зарубіжна література Біологія Вс. історія Англ. мова Укр. література
5 Физ.культура Физ.культура Укр. література Укр. мова Вс. історія
6 Укр. мова Англ. мова Українознавство Зарубіжна література (к) Біологія
7 Зарубіжна література   Англ. мова Географія  
8       Укр. мова/Історія р.к.  

6-Б

 

уроку
Понеділок Вівторок Середа Четвер Пятниця
1 Англ. мова Біологія Фіз. культура Музика Виховна година
2 Укр. мова Математика Зарубіжна література Біологія Осн. здоров'я
3 Фіз. культура Математика Зарубіжна література (к) Укр. мова Укр. література
4 Труд.навчання Физ.культура Географія Математика Вс. історія
5 Труд.навчання Зарубіжна література Українознавство Англ. мова Укр. мова
6 Інформатика Вс. історія Укр. література ОТМ Математика
7 Географія     Англ. мова Укр. мова/Історія р.к.
8          

6-В

 

уроку
Понеділок Вівторок Середа Четвер Пятниця
1 Физ.культура Вс. історія Українознавство Біологія Виховна година
2 Муз. мистецтво Математика Укр. мова Англ. мова Географія
3 Математика Укр. мова/Історія р.к. Вс. історія Укр. мова Укр. мова
4 Укр. мова Географія ОТМ Зарубіжна література Фіз. культура
5 Інформатика Осн. здоров’я Математика Англ. мова Труд.навчання
6 Физ.культура Математика Фіз. культура Укр. мова Труд.навчання
7     Англ. мова Зарубіжна література (к) Біологія
8          

 

7-А

 

уроку
Понеділок Вівторок Середа Четвер Пятниця
1 Фізика Вс. історія Географія Фіз. культура Виховна година
2 Географія Фіз. культура Осн. здоров'я Фізика Укр. мова
3 Труд.навчання ОТМ Зарубіжна література Хімія Укр. мова
4 Алгебра Укр. мова Физ.культура Математика Зарубіжна література
5 Алгебра Укр. література Історія України Математика Муз. мистецтво
6 Англ. мова Інформатика Біологія Укр. мова/Хімія Математика (інд.)
7

Біологія

Математика (інд.)   Англ. мова Англ. мова
8 Зарубіжна література        

7-Б

 

уроку
Понеділок Вівторок Середа Четвер Пятниця
1 Географія Алгебра Укр. мова Укр. література Виховна година
2 Фіз. культура Хімія Фіз. культура Осн. здоров'я Зарубіжна література
3 Укр. мова Біологія Укр. література Алгебра Фізика
4 Інформатика Іст. України Зарубіжна література Фізика ОТМ
5 Вс. історія Географія Англ. мова Геометрія Біологія
6 Труд.навчання Укр. мова/Хімія Геометрія Англ. мова Фіз. культура
7

Муз. мистецтво

Зарубіжна література (к)/-   Англ. мова  
8          

7-В

 

уроку
Понеділок Вівторок Середа Четвер Пятниця
1 Біологія Муз. мистецтво Інформатика Географія Виховна година
2 Укр. мова ОТМ Укр. мова Алгебра Фіз. культура
3 Осн. здоров'я Історія України Геометрія Фізика Укр. мова
4 Зарубіжна література Фіз. культура Геометрія Алгебра Фізика
5 Хімія Укр. мова Труд. навчання Біологія Географія
6 Вс. історія Хімія/Укр. мова Физ.культура   Зарубіжна література
7

Англ. мова

Англ. мова Англ. мова   Зарубіжна література (к)/-
8          

8-А

 

уроку
Понеділок Вівторок Середа Четвер Пятниця
1 Англ. мова Інформатика Геометрія Фізика Виховна година
2 Алгебра Фізика Зарубіжна література Физ.культура Біологія
3

Біологія

Фіз. культура Вс. історія Мистецтво Алгебра
4 Географія Зарубіжна література Укр. мова Історія України Осн. здоров'я
5 Фіз. культура Хімія Географія Укр. мова Геометрія
6 Хімія

Англ. мова

Труд. навчання Історія України/Біологія Інформатика
7 Укр.література

 

Укр. література Креслення (к) Англ. мова
8          

8-Б

 

уроку
Понеділок Вівторок Середа Четвер Пятниця
1 Алгебра Основи здоров'я Алгебра Укр. мова/Англ. мова Виховна година
2 Алгебра Вс. історія Алгебра Англ. мова/Укр. мова Хімія
3 Фізика Географія Мистецтво Біологія Алгебра
4 Укр. мова Геометрія Фіз. культура Хімія Геометрія
5 Біологія Геометрія Зарубіжна література Географія Укр. мова/Англ. мова
6 Зарубіжна література Физ.культура Історія України Фізика Англ. мова/Укр. мова
7 Інформатика Укр. мова Труд. навчання Інформатика Фіз. культура
8     Історія України/-    

9-А

 

уроку
Понеділок Вівторок Середа Четвер Пятниця
1 Алгебра Геометрія Укр. мова Алгебра Виховна година
2 Укр. мова Географія Зарубіжна література Фіз. культура Укр. мова
3 Зарубіжна література Фізика Фізика Мистецтво Укр. література
4 Біологія Основи здоров'я Хімія Історія України Біологія
5 Вс. історія Інформатика Інформатика Біологія/Українознавство Фіз. культура
6 Правознавство Фізика Англ. мова Історія України/Географія

Англ. мова

7

Труд.навчання

Географія Фіз. культура   Геометрія
8     Англ. мова    

9-Б

 

уроку
Понеділок Вівторок Середа Четвер Пятниця
1 Інформатика Математика Фіз. культура Математика Виховна година
2 Англ. мова Математика Інформатика Географія Труд.навчання
3 Історія України Фіз. культура Географія Біологія Зарубіжна література
4 Вс. історія Фізика Фізика Мистецтво Укр. мова
5 Зарубіжна література Правознавство Укр. мова Хімія Англ. мова
6 Фіз. культура Біологія Укр. література Географія/Історія України Укр. література
7

Осн.здоров’я

Англ. мова Фізика   Хімія
8         Зарубіжна література (к.)

 

Розклад уроків старшої школи

                     

 

 

10 

 

уроку

Понеділок

Вівторок Середа Четвер

Пятниця

1

Історія України Укр. мова Хімія Громад. освіта Виховна година

2

Біологія Укр. література Фізика Укр. мова Інформатика/Технології

3

Захист Вітчизни/Медико-санітарна підготовка Вс. історія Англ. мова/Інформатика Громад. освіта Економіка

4

Захист Вітчизни/Медико-санітарна підготовка

Геометрія Інформатика/Англ. мова Географія Алгебра

5

Економіка Геометрія Зарубіжна література Укр. література Алгебра

6

Алгебра Физ.культура Історія України/Географія Фіз. культура Фізика

7

Алгебра Фізика Економіка Хімія/- Англ. мова/Технології
8 Фіз. культура Біологія Інформатика/Технології   Англ. мова/Технології

11

 

уроку

Понеділок

Вівторок Середа Четвер

Пятниця

1

Захист Вітчизни/Медико-санітарна підготовка

Геометрія Фізика Геометрія Виховна година

2

Захист Вітчизни/Медико-санітарна підготовка

Геометрія

Хімія

Геометрія Фізична культура

3

Алгебра Зарубіжна література Алгебра Укр. мова (І)/Укр. мова (ІІ) Вс. історія

4

Алгебра Історія України Алгебра Хімія Зарубіжна література (к.)

5

Укр. мова (І)/Укр. мова (ІІ) Біологія Історія України Англ. мова Алгебра

6

Укр. література Фізика Худ. культура/Людина і світ Біологія/Екологія Математика (ф.)
7 Англ. мова Англ. мова Фізична культура Астрономія/Крупц. (к.) Інформатика/Технології
8     Економіка   Інформатика/Технології
9     Укр. література    

 

Захист Вітчизни