Підручники для школи

Комунальний заклад освіти "Середня загальноосвітня школа № 96" Дніпровської міської ради, Новокодацький район, м.Дніпро

 

Навчальний процес

 

 

 

Структура 2021/2022 навчального року

 

 

Керуючись статтею 10 3aкону України "Пpo повну 3агальну середню освіту" стосовно тривалості  навчального  року (розпочинається у День знань - 1 вересня, триває не меньше 175 навчальних днів, закінчується не пізніше
1 липня наступного року, тривалість канікул не може становити меньше 30 календарних днів), враховуючи визначені в статті 73 Кодексу законів npo працю в Україні святкові і неробочі дні, a також робочі дні, які перенесено y 2021 році згідно з розпорядженням Кабінету Міністрів України  від 30.09.2020
N 1191-p, з метою забезпечення виконання освітніх програм у межах визначеного чинним законодавством  часу  управління освіти департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради пропонує таку структуру і тривалість 2021/2022 навчального року:

 

 

01.09.2021 р. – 08.06.2022 р.

 

 

 

 

 

День знань - 01.09.2021.


Тривалість освітнього процесу – 175 навчальних днів:


I семестр: 01.09.2021 - 24.12.202I (7 6 навчальних днів);
II семестр: 10.01 .2022- 08.06.2022 (99 навчальних днів).

 

 

 

 

 

  •  
  • Тривалість канікул - 34 календарних дні:


  • осінні: 23.I0. 2021- 31.10.2021 (9 календарних днів);
    зимові: 25.12.2021 - 09.0I.2022 (16 календарних днів);

    весняні: 26.03.2022 - 03.04.2022 (9 календарних днів).